Vogelgriep, varkenspest, SARS, COVID-19

 Vlees maakt meer kapot dan je lief is


Introductie


7 stichtingen hebben het initiatief genomen om een ​​ongebruikelijke brief te sturen naar de staatshoofden en organisaties als de EU, VN etc. , om te vragen hun verantwoordelijkheid te nemen om pandemieën in de toekomst te voorkomen door een aantal ambitieuze maatregelen te nemen: op de lange termijn moeten we de consumptie van dieren en hun produkten stoppen. Op dit moment doen we er alles aan het COVID-19-virus te bestrijden, maar we mogen nooit vergeten waar het virus eigenlijk vandaan komt. Het lijdt er geen twijfel aan dat het komt van de consumptie en verkoop, onder onhygiënische omstandigheden, van dieren. COVID-19 is niet de eerste pandemie en het zal ook niet de laatste zijn. De grootste was in 1918, toen meer dan 50 miljoen mannen, vrouwen en kinderen stierven (bijna de huidige bevolking van Frankrijk!) als gevolg van een vorm van varkenspest die door middel van mutaties ook overdraagbaar werd van mens tot mens. Een andere was de varkensgrieppandemie van 2009 tot 2010. Toen stierven tussen de 151.700 en 575.400 mensen aan een nieuwe stam van het H1N1-virus, een mutatie afkomstig van een drievoudig assortiment van vogel-, varkens- en menselijke griepvirussen, gecombineerd met een varkenspestvirus van Eurazië.
Wij zijn ervan overtuigd dat als we onze houding ten opzichte van dieren niet veranderen, de kans groot is dat er andere pandemieën zullen komen. Wetenschappers waarschuwen ons al heel lang. Het is een oproep tot een drastische verandering in onze samenleving. Dat weten we maar we denken dat het nu echt nodig is. We nodigen andere stichtingen in de hele wereld uit om zich bij ons aan te sluiten. Onderteken en deel deze petitie als u dit initiatief steunt.

Hier nog eens de LINK: https://www.change.org/p/les-responsables-des-pays-grippe-aviaire-peste-porcine-sars-covid-19-la-viande-tue (de petitie is begonnen in Frankrijk en is dus in het frans, en is ook vertaald in het engels, italiaans, duits en spaans ) NB andere talen zijn welkom.....

Hieronder vindt u de brief.
Wij willen een toekomst met respect voor al wat leeft!
_________________________________
9 juni 2020

Geachte heer, geachte mevrouw

Alle ogen zijn gericht op u!

We zijn in een crisis geraakt. De COVID-19-crisis met
409.108 doden vandaag wereldwijd ..... worldometers.info/coronavirus/

Het is een angstaanjagend aantal, wetende dat achter elke cijfer een verhaal schuilgaat: niet langer in staat zijn om je ​​grootvader te kunnen zien ... alleen zijn na de dood van je moeder ... alleen te sterven in het ziekenhuis of zelfs thuis, zonder hulp ..... niet in staat zijn om afscheid te nemen van je naaste .... En we staan ​​nog maar aan het begin!

In de afgelopen twee eeuwen zijn miljoenen mensen gestorven aan pandemieën, of het nu ging om een griep, een coronavirus of wat dan ook. Er zijn aanwijzingen dat de meeste van deze ziekteverwekkers afkomstig zijn van de consumptie en verkoop, onder onhygiënische omstandigheden, van wilde maar ook gedomesticeerde dieren. Er zijn ook aanwijzingen dat er een nauw verband bestaat tussen de intensieve veeteelt en het doorgeven van deze virussen en de mutaties daarvan op de mens.
De ergste grieppandemie van 1918-1919, waarbij meer dan 50 miljoen mensen omkwamen, was een vorm van varkenspest die de soortbarrière was gepasseerd om mensen te infecteren.
De Aziatische griep in 1957-1958, die 1,1 miljoen mensen doodde, werd veroorzaakt door het H2N2-vogelgriepvirus.
AIDS, afkomstig van een virus dat bij primaten is gevonden, heeft tot nu toe 25 tot 35 miljoen mensenlevens geëist.
Tijdens de varkensgrieppandemie van 2009 tot 2010 stierven tussen de 151.700 en 575.400 mensen aan een nieuwe stam van het H1N1-virus, een mutatie afkomstig van een drievoudig assortiment van vogel-, varkens- en menselijke griepvirussen, gecombineerd met een varkenspestvirus van Eurazië.
SARS in 2002/2003 was een coronavirus dat werd gevonden bij vleermuizen en civetkatten. Ebola, van bushmeat, zoals apen die in het bos zijn gedood en opgegeten, MERS, een coronavirus van vleermuizen, via kamelen, en nu komt dan het COVID-19 waarschijnlijk van vleermuizen via schubdieren die op de markt worden verkocht voor menselijke consumptie. Bron: https://www.visualcapitalist.com/history-of-pandemics-deadliest/?fbclid=IwAR3lMlA1MbN5Ry9ogxatOIuSzp5NrMpGmEDLP8lRWgSi1SUQjA0XCaPISj4
Al in 2005 zei de voormalige directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie, dr. LEE Jong-wook, in een toespraak: "Het is slechts een kwestie van tijd voordat een vogelgriepvirus van persoon tot persoon kan worden overgedragen, waardoor een grieppandemie bij de mens ontstaat ... We weten niet wanneer het zal gebeuren, maar we weten wel dat het zal gebeuren. "

Kunnen we dat er dan ook nog bij hebben, bij een pandemie als deze COVID-19 crisis?
Wetenschappers waarschuwen ons al jaren dat er een pandemie kan ontstaan. En wat doen we? We negeren het, we proberen het te vermijden door miljarden dieren preventief te doden (kippen en eenden voor de vogelgriep, koeien voor de gekkekoeienziekte, varkens voor de varkenspest), en dan gaan we door met onze gewoonten alsof er niets fout gaat. In plaats van onze eetgewoonten te veranderen.
Wij, de ondertekenaars van deze petitie, zijn van mening dat de tijd is aangebroken om onze houding ten opzichte van dieren te veranderen en om drastische maatregelen te nemen. We moeten stoppen met het idee dat we gewoon maar door kunnen gaan met het eten van dieren, wild of gedomesticeerd. We hebben het niet nodig om gelukkig en gezond te zijn. Er is zelfs overtuigend bewijs dat (over)consumptie van vlees de oorzaak is van veel gezondheidsproblemen en dus bijdraagt ​​aan de verhoging van de sociale lasten voor de medische zorg.
De Chinese autoriteiten hebben besloten de consumptie of verkoop van wilde dieren permanent te verbieden. Het is een goed begin. En u, wat gaat u doen? Het is overduidelijk en u zal het nu niet meer kunnen ontkennen: de consumptie van dierlijke producten brengt de hele wereldbevolking in gevaar, ook degenen die het eten van deze prdukten al lang hebben opgegeven maar het risico lopen door anderen te worden besmet. Het is duidelijk dat een virus niet discrimineert en geen grenzen kent en het is ook duidelijk dat onze landen nog lang niet in staat zijn om een ​​pandemie als deze het hoofd te bieden.
Sommigen beweren zelfs dat als we geen vlees hadden gegeten, of veel minder, er geen COVID-19 zou zijn geweest. Het is misschien een simpele redenering, maar het is wel de trieste waarheid.
Regeringen, en dus ook u, moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Voor onze gezondheid, voor ons milieu, voor onze planeet. Niets doen, dan betekent dat dat u zich schuldig maakt aan het in gevaar brengen van het leven van anderen! Om nog maar te zwijgen over de effecten van de maatregelen om binnen te blijven, op de economie.
We sluiten ons aan bij de auteurs van de brief van de tribune die is gepubliceerd in La Libération van 30 maart 2020 die is ondertekend door 19 mensen uit de medische wereld en die van de dierenbescherming:
Het gezamenlijk kiezen van een dieet dat niet langer dierlijke producten bevat, zou een veel minder beperkende verandering zijn dan degene die we momenteel ondergaan. De beste voorzorgsmaatregel, om herhaling van gezondheids- en economische crises als deze te voorkomen, zou daarom zijn een ​​maatschappelijke overgang op voeding op basis van planten en onze landbouwbronnen te richten op menselijke voeding in plaats van op het voeden van vee. Zullen we de uitdaging aangaan?”
Wij willen wel!
Wat wij de staatshoofden en organisaties vragen: In plaats van de vee-industrie te willen blijven tolereren, en zelfs aan te moedigen, zou men moeten gaan streven naar een geleidelijke afname van de veeteelt tot haar absolute einde in de nabije toekomst en ondertussen de ontwikkeling van alternatieve en plantaardige eiwitbronnen financieel ondersteunen. Het is onaanvaardbaar geworden om net te doen alsof boeren in de veeteelt nog een toekomst hebben, terwijl we weten dat ziekten zoals vogelgriep en varkenspest en corona virussen een reëel potentieel gevaar vormen voor de volksgezondheid.

We vragen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de leden van de Europese Raad om niet langer de ogen te sluiten voor de onaanvaardbare praktijken in de veeteelt en om van koers te veranderen. We willen ook dat de Europese Unie zich nauwkeuriger en duidelijker uitspreekt over de negatieve effecten van de consumptie van dierlijke producten. En we vragen de productie van plantaardige eiwitten en andere alternatieven van produkten van dierlijke oorsprong, aan te moedigen, niet alleen voor de volksgezondheid, maar ook voor dierenwelzijn, voor het milieu, voor het evenwicht en een betere verdeling van voedsel over de gehele wereld, en vooral om te vechten tegen klimaatverandering.
Hoogachtend,
De stichtingen Eyes on Animals, Vivre et Laisser Vivre, LUNA, L'Arche de Maddy, Sanctuaire La Garie, NALA85480, Forests From Farms en de ondertekenaars van deze petitie.