Translate This Page


Contributie van de stichting Nos Amis Les Animaux 85480, Vendée (Frankrijk) aan de EU Survey EU-landbouw- en voedingsproducten - herziening van het afzetbevorderingsbeleid binnen en buiten de EU

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12782-EU-landbouw-en-voedingsproducten-herziening-van-het-afzetbevorderingsbeleid-binnen-en-buiten-de-EU_nl


De EU moet stoppen met de marketing van dierlijke producten voor consumptie (vlees, melk, eieren, vis, zeevruchten enz...), voor kleding, voor meubels enz! En de EU zou juist meer aandacht moeten besteden aan de marketing van producten op basis van plantaardige eiwitten en veganistische producten, die gefabriceerd worden uit gewassen op een duurzame en biologische manier geteeld.

Volgens onderzoek van de Nederlandse dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier is de afgelopen drie jaar ongeveer 60 miljoen euro uitgegeven aan 21 vleesmarketingcampagnes. Dit is ‘onverdedigbaar’ in het licht van gezondheid, klimaatproblemen en verlies aan biodiversiteit. En deze marketingprogramma's gaan in tegen de inspanningen van de afzonderlijke landen om de consumptie van dierlijke producten te verminderen en ze doen teniet aan inspanningen op andere gebieden zoals klimaatverandering (Green Deal) en volksgezondheid (obesitas/kankerbestrijding etc.).

De huidige marketing van dierlijke producten verbergt vaak de harde waarheid van hoe consumptiedieren worden gefokt, vervoerd en geslacht. Consumenten worden misleid met onwaarheden en grappige, mooie foto's/tekeningen van dieren in een groen veld (landbouwhuisdieren) of een mooie blauwe zee (vissen en zeevruchten). Deze beelden geven NIET de werkelijke omstandigheden weer waarin deze dieren leven. Wat het transport van dieren betreft zijn de condities schrijnend en onvoldoende. Een voorbeeld: onlangs hebben de organisaties Robin des Bois, Animal Welfare Foundation en Tierschutzbund Zürich een rapport uitgebracht over de erbarmelijke omstandigheden in veetransportschepen, die zelfs zijn goedgekeurd door de EU. https://robindesbois.org/wp-content/uploads/78_EU_livestock_carriers_June_2021_RobindesBois_AWF_TSB-1.pdf

Transport van levende dieren zou zo wie zo verboden moeten worden binnen de EU maar ook naar derde landen buiten de EU. En dan de slacht. Dierenwelzijn en slacht zijn niet compatibel.

Dierenwelzijn” zou dus niet mogen worden aangewend als “marketing tool”. Zo wie zo zijn de zogenaamde “strenge EU-normen” veel te laag! Deze zijn tot stand gekomen als “compromis” tussen de uiteenlopende normen van vele verschillende EU-lidstaten. In het noorden van de EU zijn de regels op het gebied van dierenwelzijn over het algemeen strenger dan in het zuiden. De lat moet hoger, zelfs hoger dan in de “Farm to Fork” strategie wordt uitgestippeld. Bovendien vindt er door de grote verschillen in dierenwelzijn concurrentie vervalsing plaats. Voorts moet gezegd worden dat de Europese regelgeving op het gebied van dierenwelzijn niet altijd of bijna nooit wordt nageleefd. Zo hebben wij in Frankrijk kunnen constateren dat bijvoorbeeld de Richtlijn 2007/43/EG — Vaststelling van minimumvoorschriften voor de bescherming van vleeskuikens wat betreft de maximale densiteit niet of onvoldoende wordt gerespecteerd en dat de inspecties vaak een oog dicht doen, of simpelweg niet controleren. Wij hebben de Europese Commissie daar in augustus vorig jaar een brief over gestuurd.

Conclusie Een algemeen marketingbeleid van dierlijke produkten kan dus eigenlijk onder de huidige omstandigheden in de EU niet bestaan en zou in het geheel moeten worden afgeschaft. 


 Bournezeau, 20 juni 2021