Translate This Page

Nos Amis Les Animaux 85480

2, Place de la Mairie

85480 Bournezeau

E Mail. nala85480@hotmail.com

www.nosamislesanimaux.com

Forests From Farms

Les Salines

85480 Bournezeau 

E Mail. forestsfromfarms@gmail.com

www.forestsfromfarms.org

Nieuwe Brief aan de Provincie Flevoland: No New "Wilderness" Anymore Without Compassion!!
Bournezeau, 3 december 2019
Geachte heer Verbeek,
Allereerst willen wij u bedanken voor het laten toesturen van de gevraagde documenten met betrekking tot ons WOB verzoek over het afschot van de edelherten in de Oostvaardersplassen van 1 december 2018 tot 1 april 2019. Het laatste document, nr 36 is niet geheel compleet. We hebben alleen de eerste pagina ontvangen. Zoudt u ons die alsnog in z’n geheel willen opsturen?
Tot onze grote vreugde is in opdracht van de rechter inmiddels het afschot van de herten gestaakt. Er bestaat volgens de rechter onvoldoende onderbouwing/motivering voor het afschot. Wij zijn blij dat aan deze exercitie dan toch eindelijk een einde is gekomen. 1740 dieren afgeslacht in één jaar! En dit was nog maar het begin. De reset is nog niet eens gehaald en er komen ieder jaar weer nieuwe dieren bij. Een verlenging van de opdracht was nu al weer noodzakelijk. En ook de OFGV (Omgevingsdienst van Flevoland & Gooi en Vechtstreek) zag daar “op den duur bezwaren bij”, zo constateren wij uit hun rapport van eind maart.
Er schijnt wel degelijk in de roedel te zijn geschoten aldus de rapporten, en er schijnt wel degelijk drijfjacht te zijn gepleegd. Een quote uit het controlerapport van 19 maart (van een onaangekondigde controle van OFGV - document 14 ) toont dat aan: “Wij zagen dat het voertuig van SBB met een rondtrekkende beweging, al rijdend dichterbij de roedel trachtte te komen om een goed schot te geven. Wij zagen dat de gehele roedel zich vervolgens rennend verplaatste als het voertuig van SBB te dicht bij de roedel kwam. Wij zagen dat de roedel even verderop weer tot stilstand kwam, dit was ongeveer naar tweehonderd meter. Dit patroon bleef zich meerdere malen herhalen. Is dit geen drijfjacht?
Er is die dag ook misgeschoten en pas na 4 minuten is het dier uit z’n lijden verlost. Verder is de rust verstoord geweest... “De afschotmethode door middel van rondrijden geeft wel een hoop onrust onder de edelherten.” aldus de OFGV. Wanneer een voertuig van SBB in het gebied rijdt gaan de roedels er in galop vandoor. Herten hebben dus beschutting willen zoeken in het moeras. “Onduidelijk is hoeveel herten er inmiddels in het moeras verblijven. Meer dan voorgaande jaren.” aldus de OFGV.
Duizenden ganzen zijn “regelmatig op de wieken gegaan.” En in 15 minuten tijd verlieten drie vossen met behoorlijke snelheid de OVP en staken het spoor over”, met alle gevolgen voor de openbare veiligheid van dien.
Tegen het advies van de OFGV in, is er “geschoten binnen 300 meter vanuit het moeras”, waar broedende vogels zouden kunnen zitten en toch is hier niet tegen opgetreden.
Bloed en ingewanden van de geslachte herten zijn in het oppervlaktewater geloost. Ook bij het schoonspuiten van de wagens is bloed aangetroffen in het oppervlaktewater.
Drachtige hindes zijn geschoten met het gevolg dat er kleintjes in de baarmoeder zijn gestikt.
Dit zijn nog maar een paar zaken uit de rapportages die we hier met u hebben willen delen.
Er moet dus van nu af aan echt nagedacht worden over een andere oplossing. Schieten lost niets op. Het verplaatsen van paarden ook niet, heeft de ervaring aangetoond. En iedere winter dieren laten creperen van de honger, daar heeft u geen draagvlak voor, noch bij de plaatselijke bevolking, noch bij de politiek.
Al meerdere malen hebben wij bij u en de statenleden aangedrongen op het toepassen van ANTICONCEPTIE bij zowel de herten, als de runderen, als de paarden om zo op de lange duur te kunnen eindigen met het experiment “De Nieuwe Wildernis”. Anticonceptie is dé meest humane manier voor het in stand houden van (wilde)dierenpopulaties in de toekomst. En wat zou er nu niet beter zijn dan Flevoland, het Nationaal Park Nieuwland, die daar een voortrekkersrol in zou kunnen spelen in Europa.
Ik eindig deze brief met een stuk van onze nota van 20 september 2018. "Compassionate Conservation" is de énige manier om om te gaan met de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Een manier die maatschappelijk gesteund wordt, een manier die toeristen zal trekken, een manier die de wereld zal laten zien dat Nederland dierenwelzijn wel degelijk hoog in het vaandel heeft staan, na alle negatieve publiciteit die ze de laatste maanden gekregen heeft in de buitenlandse pers, een manier die progressief is, die een toekomst heeft, een manier die mensen kan laten zien hoe men met dieren omgaat. Laat Nederland daar dan koploper in worden.

Hoogachtend,

Ir. Marit de Haan